Épületek épületgépészeti (fűtési, hűtési, légtechnikai hálózatok) rendszereinek beszabályozása, beüzemelése, felülvizsgálata, valamint energetikai minősítése

Épületek épületgépészeti (fűtési, hűtési, légtechnikai hálózatok) rendszereinek beszabályozása, beüzemelése, felülvizsgálata, valamint energetikai minősítése.

 

            Az AIR-KONTAKT Kft GVOP pályázaton elnyert támogatás segítségével megteremtette emberi és műszaki hátterét az épületgépészeti rendszerek komplex vizsgálatának.

 

1. Környezetvédelem

Az épületgépészeti rendszerek berendezései (kazánok, hűtőgépek, légkezelők, ventilátorok) épületen kívül és belül egyaránt telepítettek és az általuk keltett zaj mind a környezetet, mind pedig a felhasználókat szennyezi. A keltett zaj paramétereinek ismeretében, a zajszennyezési határ betartása érdekében a gépek üzemvitele módosítható.

 

A fűtési készülékek tüzeléstechnikai beállítása mind energetikai, mind pedig környezetvédelmi szempontból szükséges. A nem megfelelő tüzelőanyag és égési levegő arány a tüzeléstechnikai hatásfokot 5-10%-kal csökkenti, továbbá a kibocsátott égéstermék szennyezőanyag tartalma jelentősen növekszik. A tüzeléstechnikai paramétereket nem csak a kazán égőberendezése, hanem a rendszeres karbantartás elmaradása, valamint a telepítés környezete is nagyban befolyásolja.

 

            Az AIR-KONTAKT Kft ezeket a vizsgálatokat a legkorszerűbb TESTO gyártmányú berendezésekkel végzi.

 

2. Anyag és energiaveszteség elhárítása

 

            Az épületgépészeti cső,- és légcsatorna-hálózat jelentős kiterjedésű, bonyolult nyomvonalú. A hideg, melegvíz, valamint a levegő hőhordozó felhasználásra alkalmas előkészítése jelentős költséggel és energia felhasználással jár. A tömítetlenségeken létrejövő hőhordozó veszteség igen magas költséggel jár. Víz esetén a keringtetett mennyiség 0,2-0,5%-a, a levegő esetén 10-15% is lehet.

A komfort légellátást biztosító légtechnikai berendezések modul kivitelűek, illetve előfordul lapra szerelt kivitelű is. A fentiek azt jelentik, hogy a légszállítást biztosító egységeket részben, vagy egészben az építési területen szerelik össze. Az összeszerelés minősége általában nem közelíti meg a gyártó művi összeszerelés minőségét és így jelentős a légveszteség.

 

 

            Nagynyomású légtechnikai rendszerek létesítése a gyógyszergyári és kórházi beruházások növekedésével dinamikusan növekszik. Az ilyen rendszerek közegnyomása az átlagos 4-5-szöröse ami a légvesztés értékét jelentősen növeli és a levegő előkészítés a speciális felhasználás miatt  költségesebb.

            Az AIR-KONTAKT Kft TESTO és OVERFLOW gyártmányú adatgyűjtők és nyomásvizsgáló berendezések segítségével a hidraulikai és légtechnikai hálózatok tömörségének vizsgálatát és dokumentálását elvégzi.

 

 

3. Energiaveszteség elhárítása

 

 A hőhordozók csőhálózatainak tömörségének biztosítása után a következő nagy feladatat a rendszerek statikus beszabályozása, az ahhoz szükséges szerelvényeken a tömegáramok mérése a tervezett adatokkal történő összehasonlítása valamint a tervezett értékektől való eltérések megszüntetése, a szabályozó szerelvények beszabályozott állapotban való rögzítése és a beszabályozás dokumentálása.

 

 

            Légtechnikai hálózatok esetén a feladat kettős, mivel a légtechnikai hálózatok nyitottak. Szükséges mérni a légcsatornákban szállított levegő térfogatáramát valamint a befúvó és elszívó szerkezeteken átáramló közegáramot. A légtechnikai mérés pontossága a mérési hely lehetőségétől nagyban függ, ezért a mérési pontosság biztosítása érdekében más és más kivitelű érzékelő szonda szükséges (pl. Prandl-csöves, termikus, turbinás, szélkerekes, zsákos)

 

 

 

 

A fenti feladatok elvégzését az AIR-KONTAKT Kft, TOUR & ANDERSON, OVENTROP, TESTO és KIMO gyártmányú műszerparkja a fent említett feladatok elvégzését biztosítja.

 

 

 

            Az épületek energia felhasználásának optimalizálását az épületgépészeti rendszerek tervezett paraméterekre történő beszabályozása, beüzemelése, valamint az időszakos felülvizsgálat biztosítja.